HPD – HAUGUM PRODUCT DESIGN
 – et produktdesignkontor i Atelier Ilsvika i Trondheim.

Strategisk produktutvikling, emballasje og tjenestedesign, 
med spisskompetanse på elektroniske produkter.